Eettinen kanava (Whistleblow)

Alltime on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii edistämään eettisiä toimintatapoja. Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

On tärkeää, että Alltime konsernin työntekijämme, kumppanimme ja muut sidosryhmämme tuovat tietoomme huolensa ja epäilynsä lain- tai toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi eettisen ilmoituskanavamme (ns. whistleblow) kautta. Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy.

Esitetyt epäilyt tutkitaan luottamuksellisesti määritellyn menettelyn mukaisesti eikä mahdollisiin seuraamustoimiin ryhdytä ennen selvityksen valmistumista. Selvitystyöstä ja siihen liittyvästä ilmoituksesta saavat tietoa ainoastaan henkilöt, jotka sitä ehdottomasti selvitystyön suorittamiseksi tarvitsevat.

Vastuullisuus
Olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristö-, sosiaalisen ja yhteiskuntavastuun toiminnassamme. Lue lisää vastuullisuudesta Alltimella.
Turvallisuus
Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Meillä on tärkeää huomioida henkilöstömme, asiakkaiden ja loppukäyttäjien turvallisuus.