Laatu ja sertifikaatit

Me Alltimella olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään toimintaamme, prosessejamme ja johtamisemme. Tästä osoituksena olemme hakeneet ja saaneet useita laatu- ja vastuullisuussertifikaatteja, joissa ulkopuolinen auditoija on todentanut tekemistämme. Haluamme näin viestittää asiakkaillemme ja sidosryhmillemme toimintamme laatutasosta ja vastuullisuudesta, sekä erityisesti sitoumuksestamme kehittää tätä pitkäjänteisesti entisestään. Alltimelle myönnettiin ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit tammikuussa 2024.

Kunnossapidon työntekijä hitsaamassa
Kunnossapidon työntekijä hitsaamassa

ISO 9001 -laadunhallinta

Mahdollisesti maailman tunnetuin laadunhallintajärjestelmä ISO 9001 asettaa vaatimukset yrityksen laadunhallintaperiaatteisiin. Näistä ovat esimerkiksi asiakaskeskeisyys, ylimmän johdon sitoutuminen, prosessimainen toiminta sekä laadun jatkuva parantaminen. DNV Business Assurance Finland Oy Ab suoritti Alltimen ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatteihin liittyvät auditoinnit vuoden 2023 aikana.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

Käytämme ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää työkaluna ympäristönsuojelun ja ympäristöasioidemme kehittämiseen. Auditoinneissa arvioitiin esimerkiksi yrityksemme ympäristönsuojelun tasoa, vesi- ja hiilijalanjälkeä, ympäristöviestintää, kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Se on tärkeä osa vastuullisuusajatteluamme ja pyrkimystämme rakentaa liiketoimintaamme kestävästi.

ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuus

Kolmas 2024 alkuvuodesta Alltimelle myönnetty sertifikaatti oli ISO 45001, eli työterveys- ja turvallisuusjohtamisen standardi. ISO 45001:n myötä olemme sitoutuneet edistämään työntekijöidemme terveyttä, sekä fyysisesti että psykologisesti turvallista työpaikkaa ja kehittämään tavoitteellisesti työsuojelua.

Siivouspalveluiden Parasta Puhtautta -diplomi, joka myönnettiin Alltime Puhtauspalveluille

Parasta puhtautta

Alltime Puhtauspalveluille on myönnetty Puhtausala ry:n Parasta puhtautta -diplomi. Parasta puhtautta on vastuullisuusohjelma ja -diplomi, jossa systemaattisesti todennetaan ja kehitetään toimintaa neljällä osa-alueella:

  • Henkilöstö
  • Toiminnan laatu
  • Asiakkuus
  • Talous

RALA-laatusertifikaatti

Kaupunkien ja kuntien alueurakoista Alltime Infrapalveluilla on ollut RALA-pätevyys ja -laatusertifikaatti osoituksena laadusta ja vastuullisuudesta. RALA-sertifioinnit ovat sisällöltään lähellä ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -järjestelmien vaatimuksia. Siinä missä ISO-sertifikaatit ovat universaaleja sertifiointeja, RALA mittaa yrityksen kykyä toimia erityisesti kiinteistö- ja rakennusaloilla.

Vastuullisuus ja turvallisuus Alltimella
Vastuullisuus
Lue lisää vastuullisuudesta Alltimella.
Vastuullisuus
Alltime - me hoidamme tämän
Alltime yrityksenä
Tutustu Alltimen yritysarvoihin, strategiaan, visioon ja missioon.
Yritys