Blogi: Uusi vaihde vastuullisuuden kehittämiseen

Vastuullisuus
Vaikka Alltimella olemme aina pyrkineet toimimaan vastuullisesti, olemme nyt yrityksenä siirtyneet ensimmäistä kertaa systemaattiseen ja tavoitteelliseen vastuullisuuden johtamiseen, mittaamiseen ja kehittämiseen. Alltimen henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Jaana Mäntymaa kertoo uudesta vaihteesta vastuullisuustyössämme.

Yritysvastuullisuus on tarkoittanut aina Alltimelle sellaisen liiketoiminnan harjoittamista, jossa huomioidaan ympäristö missä elämme sekä ihmiset, jotka siellä elävät ja työskentelevät. Elinympäristön kunnossapitäjänä olemme tottuneet huolehtimaan ympäristöstä ja pyrimme myös kehittämään omaa toimintaamme koko ajan siten, että jätämme jälkeemme mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Näiden ulottuvuuksien lisäksi totta kai harjoitamme liiketoimintaamme taloudellisesti kestävällä tavalla hyvää hallintotapaa noudattaen.

Jaana Mäntymaa, HR- ja vastuullisuusjohtaja

Kehittyvälle kasvuyritykselle ehkä tyypillisesti voisi kuitenkin sanoa, että olemme toimineet näin siitä huolimatta, ei sen ansiosta, miten vastuullisuutta on mitattu, johdettu ja systemaattisesti kehitetty konsernitasolla. Nyt meidän on korkea aika ottaa yrityksenä merkittävä harppaus työskentelyssä sen eteen, että olemme lähitulevaisuudessa Pohjoismaiden johtavia rakennetun elinympäristön kunnossapitäjiä myös vastuullisuusmittareilla mitattuna.

Kuluneen vuoden aikana olemme alkaneet systemaattisesti puhua Alltimella vastuullisesta liiketoiminnasta ja vastuullisuustyöstämme. Tuomme tällä paitsi tietoisuuteen sitä vastuullista työtä, jota joka päivä teemme, myös sitä miten jokainen meillä työskentelevä voi osaltaan vaikuttaa vastuullisuuteen. Olemme muun muassa määritelleet virallisen vastuullisuuspolitiikkamme, asetamme parhaillaan vastuullisuustavoitteitamme ja seurattavia mittareita tavoitteidemme saavuttamiseksi ja olemme perustaneet kalustopäällikön roolin vauhdittamaan kalustokantamme sähköistämistä. Tulemme viestimään vastuullisuusasioista yhä enemmän ja pyrimme huomioimaan vastuullisuustietoisuuden työntekijöidemme työsuhteen elinkaaren ensihetkistä lähtien.

Vastuullisuustyömme rakentuu ESG-kehikon ympärille. Huomioimme siis ympäristö- (E), sosiaalisen (S) ja hallinnollisen (G) vastuun toiminnassamme ja kehityssuunnitelmissamme. Tärkeimpiä mittareitamme tulee olemaan hiilijalanjälkemme, jossa mittaamme tästä vuodesta alkaen omien suorien päästöjemme lisäksi myös välillisiä päästöjä (Scope 3). Muita esimerkkejä mittareistamme ovat nolla tapaturmaa -tavoitteen seuranta sekä sairaspoissaoloprosentti. Lisäksi haluamme tietenkin olla taloudellisesti vakaa yritys, joka toimii kestävästi siten, että pystymme noudatamme kaikessa toiminnassamme meitä velvoittavia lakeja, säädöksiä ja sopimuksia.

Tiedostamme, että yritysvastuullisuus on muuttuva maali ja näin ollen vastuullisuus ei ole jotakin, missä tullaan valmiiksi ja valmistutaan. Kehitämme toimintaamme ja ajattelutapaamme yhdessä muuttuvan maailman kanssa ja sitoudumme vastuulliseen liiketoimintaan.

Jaana Mäntymaa
Henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja, Alltime Group

Jaa somessa