Avainsana: Puhtauspalvelut

Alltimen siivojaat Bolidenin Kevitsan kaivoksella

Bolidenin Kevitsan monimetallikaivosta voi pitää melko poikkeuksellisena työympäristönä – laajalla kaivosalueella on korkeatasoiset turvallisuusjärjestelyt, ja sieltä voi mitä erilaisimpien siivottavien tilojen lisäksi bongata vaikka louheensiirtoauton. Jenna ja Aulikki toimivat siivoojina puhtauspalvelujemme tiimissä, joka on pitkään huolehtinut kaivoksen siisteydestä ja terveysturvallisuudesta. Tavoitimme heidät kesken kaivoskierroksen ja selvitimme, millaista arki valtavalla kaivosalueella on.

”Aloitin täällä noin 6 vuotta sitten, ja kovastihan työskentely on muuttunut siitä. Kaivos on kasvanut ja lisäksi turvallisuuteen ja siisteyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota,” kertoo Jenna. Aulikki on puolestaan ollut haastatteluhetkellä noin vuoden mukana Kevitsan tiimissä.

Siivooja moppaa Alltimen kaivosasiakkaalla

Käytännössä työpäivä pitää sisällään tyypillisiä siivoojan työtehtäviä: ylläpitosiivouksia jaksotöineen. Toimintaympäristö vaatii siivoojilta kuitenkin erityistä tarkkuutta ja aseptiikan huomioimista.

”Aamulla pakataan reput ja lähdetään kentälle. Välillä pidetään kahvi- ja ruokataukoja, ja päivät päättyvät sitten kuuden maissa,” kertoo Aulikki. Kevitsan siivoojat työskentelevät halutessaan 10 tunnin ja 4 päivän vuoroissa, jolla saadaan varmistettua riittävä palautuminen vapaapäivinä.

Entä millainen työyhteisö kaivokselle on muodostunut?

”Meillä on täällä sellainen hassunhauska, sopivan hullu porukka. Juttua riittää myös muustakin kuin työasioista, mikä on voimavara jaksamisessa,” Aulikki kuvailee työporukkaa. ”Kaikki me ollaan aika erilaisia, mutta sinnikkäitä,” komppaa Jenna. Asennetta vaaditaan myös Aulikin mielestä: ”Ei kannata pelätä haasteita, niistäkin on aina porukalla selvitty. Jonkin verran homma vaatii fyysistä kuntoa ja sopeutuvaisuutta, jos suunnitelmat vaihtuvat lennosta.”

Boliden Kevitsan kaivos on vaikuttava näky: satoja metrejä syvää avolouhosta reunustavat tunturimaiset pengerretyt sivukivialueet. Niiden ympäristössä avautuu kymmenien erilaisten rakennuksien ja konttien muodostama kokonaisuus. Kaivosalueelle talonkorkuisten louheensiirtoautojen lomaan päästäkseen on puhallutuksen ja suojavarusteiden ohella mm. suoritettava turvallisuuskoulutus etukäteen – on alusta asti selvää, että turvallisuus otetaan tosissaan ja sitä vaaditaan myös alueen muilta toimijoilta.

Kaivoksella liikuttaessa työturvallisuus ja ympäristön tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kiinteistöhuollon aluevastaava Aki Korpikoskella on melkoinen paletti pyöritettävänään, jotta turvallinen ja sujuva arki mahdollistuu sadoille kaivosalueella toimiville työntekijöille ja aliurakoitsijoille. ”Työturvallisuus on meille tärkeää ja tähtäämme nollaan tapaturmaan. Käytännössä siivous, rakennusten kunnossapito, talotekniikka, ulkoalueet ja osittain jätehuollon asiat ovat vastuullani,” Aki avaa tehtävänkuvaansa. ”Louhinnassa ja rikastuksessa syntyy kivipölyä, jonka hallintaan panostetaan paljon. Varmistamme näin terveysturvallisen työympäristön ja ehkäisemme altistumisen terveydelle haitallisille aineille. Puhtaanapito on tässä tietenkin tärkeässä roolissa. Kiinteistöhuollon näkökulmasta ehkäisemme pölyämistä ennakoivasti teknisillä ratkaisuilla, pölyämisen estoaineilla, vaihtamalla aktiivisesti suodattimia ja asfaltoimalla piha-alueita. Kaivosalueella työskentelevät huolehtivat aina tehtävään soveltuvista suojavarusteista ja kiinnittävät erityistä huomioita puhdistautumiseen.”

Siivous ja muu puhtaanapito on siis Kevitsan tapauksessa ennen kaikkea terveysturvallisuuteen liittyvä tekijä, vaikka yleinen viihtyvyyskin on tietysti tärkeää. Tästä osa-alueesta Alltimen puhtauspalveluja tuottava Kotihaltia on vastannut jo vuodesta 2017. ”Meillä on todella siistit paikat täällä, kiitos siitä teille. Puhtaanapidon tiimillä on laajat alueet hoidettavanaan. Olemme aina saaneet joustavaa palvelua.” Aki kiittelee hyvin sujunutta yhteistyötä. Akille on erityisen tärkeää, että hän voi luottaa töiden hoituvan laadukkaasti. ”Kumppanissa on tärkeintä oma-aloitteisuus sekä haastavan teollisuusympäristön tuntemus.”

Kaivosalueen korkeat turvallisuusstandardit näkyvät myös toiseen suuntaan. Alltimen Puhtauspalvelujen johtaja Henna Uutela nostaa esiin, että tämä on ensimmäinen kohde hänen työurallaan, jossa asiakkaalta on myös itse oppinut paljon työturvallisuudesta. ”Olemme täältä poimineet paljon hyviä käytänteitä, soveltaneet niitä omaan toimintaamme ja siten myös pystyneet nostamaan omaa turvallisuusosaamistamme täällä ja muissa kohteissamme.” Konkreettinen esimerkki omatoimisuudesta on aktiivinen ote prosessien kehittämiseen. ”Meille on ollut tärkeää, ettei asiakas maksa turhasta. Keskitetään siis työtunteja ja siten euroja paikkoihin, jotka vaativat enemmän huomiota, ja vastaavasti ehdotetaan proaktiivisesti niiden vähentämistä pienemmällä käytöllä olevilta alueilta. Henkilöstön osaamiseen panostetaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin palvelupyyntöihin.”

Alltime on ostanut osake-enemmistön siivousliiketoimintaan erikoistuneesta Kotihaltia Oy:stä. Kotihaltia toimii tällä hetkellä pääasiassa Pohjois-Suomessa, mutta tulee laajentamaan toimintaansa systemaattisesti muuallekin Suomeen. Kotihaltia Oy:n toimintaprosessien johdonmukainen kehittäminen on ollut vuosien 2018– 2020 strateginen tavoite. Tässä tavoitteessa yritys on onnistunut erinomaisesti. Organisaatiorakenne on yksinkertainen ja toimintaperiaatteena on perheyrityksen avoin kulttuuri, kuten koko Alltime-konsernissa on.

1.8.2021 tapahtuu ensimmäinen laajentuminen ja tämän myötä Alltime Kiinteistöhuolto Oy:n Oulun siivoojat siirtyvät Kotihaltia Oy: n kirjoille.

Siivoustoiminta jatkuu Oulussa normaalisti ja käytännön arjen työssä ei tapahdu muita muutoksia kuin työntekijöiden työvaatetus, ja kaluston ulkoasu vaihtuvat Kotihaltian väreihin. Kotihaltian toiminnasta vastaa kokonaisuudessaan toimitusjohtaja Henna Uutela ja Oulun siivoustoiminnan palveluohjaajana jatkaa Merja Hepo-oja.

Lisätietoja toiminnasta antavat:

Henna Uutela
Toimitusjohtaja, Kotihaltia Oy
p. 040 178 3650
henna.uutela@kotihaltia.fi