Ville Tikkanen uskoo osallistavaan ja ihmisläheiseen johtamiseen kiinteistöalalla

Kiinteistöpalvelut
Ville Tikkasesta on kasvanut Alltimella esihenkilö, jonka tiimin tunnistaa poikkeuksellisen korkeasta työtyytyväisyydestä ja pienestä vaihtuvuudesta. Minkälaisella johtamisella saavutetaan vuodesta toiseen erinomaisia tuloksia? Pyysimme Villeä kertomaan omasta johtamisfilosofiastaan, kehityskaarestaan ja millaista johtamista hän haluaisi enemmän kiinteistöalalle.

”Tavoitteeni on, etten koskaan joutuisi käskemään tekemään jotain työtä. Haluan mieluummin myydä idean siitä, mitä pitää saada aikaan. Ajattelen, että työntekijöiden on tärkeää osallistua miettimään, miten asiat ratkaistaan, sillä pääasiahan on saada homma tehtyä,” Alltime Kiinteistöpalvelujen Lahden huoltopäällikkö Ville Tikkanen kiteyttää oman johtamistapansa. Siinä korostuvat vastuun jakaminen ja työntekijöiden mahdollisuus valita töitä oman erityisosaamisen tai mielenkiinnon mukaan.

Villen Alltime-taival alkoi kiinteistönhoitajana vuonna 2016, kun isompi porukka siirtyi kerralla toisesta yrityksestä Alltimelle. Vähitellen hän alkoi avustamaan silloista esihenkilöään työnjohdollisissa tehtävissä, kunnes parin vuoden jälkeen siirtyi samaisen porukan esihenkilöksi nykyiseen rooliinsa. Sittemmin Ville on kehittänyt itseään aktiivisesti muutenkin kuin työssä oppimalla. ”Alltimen esihenkilöille tarjottu Leadership Management Internationalin oman minän johtamiskoulutus toi paljon lisää omaan ajattelumaailmaan. Lisäksi olen käynyt lähiesimiehen tutkinnon,” Ville taustoittaa. ”Ehkä kuitenkin tärkeimpänä tekijänä olen pyrkinyt imemään oppia omien entisten ja nykyisten esihenkilöideni parhaista puolista.”

Tulokset puhuvat puolestaan: tänäkin vuonna tiimin työtyytyväisyys oli kirkkaasti yli 4/5. Alltimelle aikoinaan tullut porukka on edelleen pitkälti kasassa. ”Minulle on tärkeää, että oman porukan sisällä säilyy mahdollisimman hyvä henki. Tämä ei tarkoita, että aina tarvitsisi olla teennäisen hilpeää, vaan meillä negatiivisetkin tunteet ovat sallittuja. Mutta hallista kun lähdetään, käyttäydytään aina ammattimaisesti,” Ville kuvailee työilmapiiriä. Asioista onkin hänen mielestään tärkeää pystyä puhumaan suoraan: ”Päätökset pitää aina pystyä perustelemaan, ja siitä pidän ylipäätään meillä Alltimella johdosta alkaen. Itsetunnon täytyy kestää omien virheiden tai huonojen päätösten tunnustaminen. Sillä on ehdottomasti luottamusta edistävä vaikutus, vaikka vaatiikin pientä itsetutkiskelua!”

Tästä herää luonnollisesti kysymys: milloin Ville joutuu harjoittamaan tätä itsetutkiskelua? Missä hän haluaisi vielä kehittyä esihenkilönä?

”Pientä jämäkkyyttä, vaikka se osin taisteleekin omaa osallistamisajatteluani vastan. Eri tilanteet vaativat kuitenkin erilaisia johtamistapoja. Mielestäni pystyn tarvittaessa tällaista ohjaavaakin roolin ottamaan, mutta se ei ole ydinaluettani,” Ville pohtii. ”Saatan myös turhan herkästi hypätä itse auttamaan käytännön töihin, vaikka lumia auraamaan. Sekin on välillä hauskaa, mutta yleensä kertoo myös siitä, että asioita olisi voinut suunnitella paremmin. Tuo aika on pois siitä suunnittelusta ja lähiesihenkilötyöstä.”

Villen mielestä tulevaisuuden työelämässä, erityisesti kiinteistöalalla tulee vain korostumaan ihmisläheisen johtamisen ja vaikutusmahdollisuuksien tärkeys. ”Sellainen pelolla johtaminen ei mielestäni ole tätä päivää. Mitä paremmin työntekijät voivat yksilöinä, sitä paremmin koko työyhteisöllä ja sen kautta asiakkaan kiinteistöllä menee. Aika kliseistähän se on, mutta totta.”

Jaa somessa