Puhtauspalvelut terveysturvallisuutta edistämässä Bolidenin Kevitsan kaivoksella

Kiinteistöpalvelut
Puhtauspalvelut
Siivouspalveluiden referenssi Bolidenin Kevitsan kaivos kuvattuna yläviistosta
Harvassa paikassa puhtaudella on yhtä suora vaikutus terveysturvallisuuteen, kuin Bolidenin Kevitsan monimetallikaivoksella Sodankylässä. Tilojen siivous on ollut jo vuodesta 2017 Alltimen puhtauspalveluja tuottavan Kotihaltian osaavissa käsissä. Kotihaltia on samalla päässyt kehittämään haastaviin teollisiin ympäristöihin soveltuvaa toimintatapaansa. Pääsimme jututtamaan Bolidenin kiinteistöhuollon aluevastaavaa Aki Korpikoskea hänen kokemuksistaan yhteistyöstä turvallisen arjen pyörittämisessä.

Boliden Kevitsan kaivos on vaikuttava näky: satoja metrejä syvää avolouhosta reunustavat tunturimaiset pengerretyt sivukivialueet. Niiden ympäristössä avautuu kymmenien erilaisten rakennuksien ja konttien muodostama kokonaisuus. Kaivosalueelle talonkorkuisten louheensiirtoautojen lomaan päästäkseen on puhallutuksen ja suojavarusteiden ohella mm. suoritettava turvallisuuskoulutus etukäteen – on alusta asti selvää, että turvallisuus otetaan tosissaan ja sitä vaaditaan myös alueen muilta toimijoilta.

Kaivoksella liikuttaessa työturvallisuus ja ympäristön tunteminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kiinteistöhuollon aluevastaava Aki Korpikoskella on melkoinen paletti pyöritettävänään, jotta turvallinen ja sujuva arki mahdollistuu sadoille kaivosalueella toimiville työntekijöille ja aliurakoitsijoille. ”Työturvallisuus on meille tärkeää ja tähtäämme nollaan tapaturmaan. Käytännössä siivous, rakennusten kunnossapito, talotekniikka, ulkoalueet ja osittain jätehuollon asiat ovat vastuullani,” Aki avaa tehtävänkuvaansa. ”Louhinnassa ja rikastuksessa syntyy kivipölyä, jonka hallintaan panostetaan paljon. Varmistamme näin terveysturvallisen työympäristön ja ehkäisemme altistumisen terveydelle haitallisille aineille. Puhtaanapito on tässä tietenkin tärkeässä roolissa. Kiinteistöhuollon näkökulmasta ehkäisemme pölyämistä ennakoivasti teknisillä ratkaisuilla, pölyämisen estoaineilla, vaihtamalla aktiivisesti suodattimia ja asfaltoimalla piha-alueita. Kaivosalueella työskentelevät huolehtivat aina tehtävään soveltuvista suojavarusteista ja kiinnittävät erityistä huomioita puhdistautumiseen.”

Siivous ja muu puhtaanapito on siis Kevitsan tapauksessa ennen kaikkea terveysturvallisuuteen liittyvä tekijä, vaikka yleinen viihtyvyyskin on tietysti tärkeää. Tästä osa-alueesta Alltimen puhtauspalveluja tuottava Kotihaltia on vastannut jo vuodesta 2017. ”Meillä on todella siistit paikat täällä, kiitos siitä teille. Puhtaanapidon tiimillä on laajat alueet hoidettavanaan. Olemme aina saaneet joustavaa palvelua.” Aki kiittelee hyvin sujunutta yhteistyötä. Akille on erityisen tärkeää, että hän voi luottaa töiden hoituvan laadukkaasti. ”Kumppanissa on tärkeintä oma-aloitteisuus sekä haastavan teollisuusympäristön tuntemus.”

Kaivosalueen korkeat turvallisuusstandardit näkyvät myös toiseen suuntaan. Alltimen Puhtauspalvelujen johtaja Henna Uutela nostaa esiin, että tämä on ensimmäinen kohde hänen työurallaan, jossa asiakkaalta on myös itse oppinut paljon työturvallisuudesta. ”Olemme täältä poimineet paljon hyviä käytänteitä, soveltaneet niitä omaan toimintaamme ja siten myös pystyneet nostamaan omaa turvallisuusosaamistamme täällä ja muissa kohteissamme.” Konkreettinen esimerkki omatoimisuudesta on aktiivinen ote prosessien kehittämiseen. ”Meille on ollut tärkeää, ettei asiakas maksa turhasta. Keskitetään siis työtunteja ja siten euroja paikkoihin, jotka vaativat enemmän huomiota, ja vastaavasti ehdotetaan proaktiivisesti niiden vähentämistä pienemmällä käytöllä olevilta alueilta. Henkilöstön osaamiseen panostetaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin palvelupyyntöihin.”

Jaa somessa